Зміст

 

 

 

1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

3 МЕНЕДЖМЕНТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

3.1 Функціональні обов’язки випускової кафедри

3.2 Функціональні обов’язки керівника дипломного проектування

3.3 Функціональні обов’язки консультантів з дипломного проектування

3.4 Функціональні вимоги та обов’язки студентів-дипломників

 

4 Основні нормативні вимоги до структури та оформлення Дипломного проекту (РОБОТИ)

 

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до пояснювальної записки

4.3 Вимоги до графічних розробок

 

5 ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

5.1 Узагальнена структура дипломного проекту

5.2 Вимоги до розроблення технічного завдання, відомості проектування, анотацій та вступу

5.3 Структура розділу 1 «Техніко-економічне обґрунтування  проекту»

5.4 Типові вимоги до змісту підрозділів з розділу 1 «Техніко-економічне обґрунтування проекту»

5.5 Структура та вимоги до розроблення розділу 2 «Розв’язання основної проектної задачі»

5.6 Структура та вимоги до розроблення розділів 3 «Безпека життєдіяльності» та 4 «Економічна ефективність проектних розробок», висновків, додатків

 

6 РОЗГЛЯД ТА ЕКСПЕРТИЗА ДП (ДР)

 

6.1 Допуск до захисту у ДЕК

6.2 Рецензування проектів (робіт)

6.3 Опонування дипломних робіт (проектів)

6.4 Порядок захисту проектів

6.5 Перенесення термінів захисту проекту (роботи)

 

Глосарій

 

Література

 

Додатки