ЗМІСТ

Вступ

Тема 1 Поняття організацій та їх класифікація

1.1   Сутність організацій. Формальні  і неформальні організації

1.2   Види організацій та їх основні характеристики

1.3   Внутрішнє середовище організації та взаємозв'язок його елементів

1.4   Зовнішнє середовище організації

Тема 2 Організаційні відносини в системі менеджменту

2.1  Розподіл праці та спеціалізація

2.2  Департаменталізація та її види в організації

2.3  Делегування повноважень

 

2.4  Централізація і децентралізація

 

2.5  Координація

Тема 3 Структура управління організацією

3.1 Проектування організації. Принципи побудови організаційної структури

3.2  Формування підрозділів організаційної структури

3.3  Типи організаційних структур та їх аналіз

Тема 4 Стратегічне управління організацією в контексті сталого розвитку

4.1  Суть та необхідність стратегічного управління організацією

4.2  Формування місії та цілей організації (реалізація стратегії)

4.3   Особливості стратегічного планування

4.4   Класифікація стратегій організації

4.5   Стратегії розвитку організації

Тема 5 Організаційний розвиток

5.1 Модель організаційного розвитку за Л. Грейнером

5.2 Життєвий цикл організації: поняття та стадії розвитку

5.3 Особливості системи менеджменту на різних стадіях життєвого циклу

Словник

Література