ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
→ Вперед

Cover

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

«Електронний навчальний посібник»

Уклад.  М. І. Небава, Ю. В. Міронова –  Вінниця : ВНТУ, 2017. – 75 с.

Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки.

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Вступ 4
Тема 1. – Теоретичні основи економічної безпеки підприємства 6
1.1. Поняття економічної безпеки 6
1.2. Концептуальні засади економічної безпеки 10
1.3. Світовий доступ забезпечення економічної безпеки підприємства 14
Контрольні питання для самопідготовки 17
Тема № 2. – Система управління економічною безпекою підприємства 18
2.1. Організація системи економічної безпеки підприємства 18
2.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства 22
2.3. Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства 28
Контрольні питання для самопідготовки 32
Тема № 3. – Методичне забезпечення оцінювання економічної безпеки підприємства 33
3.1. Складові економічної безпеки України та методика їх оцінювання 33
3.2. Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки регіону та галузі 37
3.3. Комплекс методичних підходів щодо оцінювання економічної безпеки підприємства 39
3.4. Технологія моделювання стану економічної безпеки підприємства 43
Контрольні питання для самопідготовки 46
Тема № 4. – Економічна безпека в системі корпоративних відносин підприємства 47
4.1. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємством 47
4.2. Фактори загроз економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємства 50
4.3. Методичне забезпечення ідентифікації та оцінювання загроз економічної безпеки в системі корпоративного управління 54
Контрольні питання для самопідготовки 60
Тема № 5. – Дослідження особливостей управління ризиком інноваційних проектів 61
5.1. Сутність і завдання управління ризиком інноваційних проектів 61
5.2. Дослідження принципів організації управління ризиком інноваційних проектів 63
5.3. Структуризація ризику, мети і завдань управління інноваційними проектами 65
Контрольні питання для самопідготовки 68
Використана література 69
Додатки 71