ЗМІСТ

1 Склад проекту та вимоги до нього

1.1 Мета та задачі проекту
1.2 Вимоги до проекту
1.3 Зміст завдання та склад проекту
1.4 Порядок виконання проекту

2 Розробка ескізного проекту

2.1 Вивчення завдання та літературних джерел
2.2 Основні положення модульної системи, що застосовується в проекті
2.3 Прив'язка осей конструктивних елементів

3 Розробка архітектурно-конструктивних креслень

3.1 План цеху
3.2 План адміністративно-побутових приміщень
3.3 Санітарно-побутові приміщення

3.3.1 Гардеробні
3.3.2 Душові
3.3.3 Умивальні
3.3.4 Вбиральні
3.3.5 Кімнати для паління
3.3.6 Напівдушові
3.3.7 Приміщення для обігріву чи охолодження
3.3.8 Приміщення особистої гігієни жінок
3.3.9 Медичний пункт

3.4 Приміщення громадського харчування
3.5 Приміщення культурного обслуговування

3.5.1 Зали загальних зборів
3.5.2 Адміністративні приміщення

3.6 Об'ємно-планувальні рішення адміністративно-побутових приміщень
3.7 Конструктивні розрізи
3.8 Розріз по стіні
3.9 Фасади
3.10 План несучих елементів та план даху
3.11 Архітектурно-конструктивні деталі

4 Оформлення креслень та складання пояснювальної записки

4.1 Розташування графічної частини на аркушах
4.2 Вимоги до оформлення креслень
4.3 Пояснювальна записка

Глосарій
Література
Додаток А
Додаток Б
Додаток В