ЗМІСТ

Вступ

 

Практична робота № 1

Фінансово-економічна характеристика підприємства

 

Практична робота № 2

Аналіз власного капіталу підприємства

 

Практична робота № 3

Оцінка стану та ефективності використання основного капіталу підприємства

 

Практична робота № 4

Аналіз структури та ефективності використання оборотного капіталу підприємства

 

Практична робота № 5

Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства

 

Практична робота № 6

Аналіз руху грошових коштів

 

Практична робота № 7

Оцінка кредитоспроможності підприємства

 

Практична робота № 8

Визначення беззбиткового обсягу виробництва продукції

 

Практична робота № 9

Планування фінансової діяльності підприємства

 

Практична робота № 10

Оцінка та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства

 

Глосарій економічних термінів

 

Список використаної літератури