ЗМІСТ

Вступ
1. Загальні положення
1.1 Види та характеристики випробувань
1.2 Метрологічне забезпечення випробувань
1.3 Автоматизація випробувань
Контрольні запитання
2. Випробування з визначення електричних величин
2.1 Вимірювання струму, активного опору обмоток та електричної потужності
2.2 Вимірювання опору ізоляції та випробування її на електричну міцність
2.3 Методи визначення коефіцієнта корисної дії
2.4 Визначення ступеня іскріння колекторних машин
Контрольні запитання
3. Випробування з визначення неелектричних величин
3.1 Вимірювання температури
3.1.1 Особливості вимірювання температури обертових частин електричних машин
3.1.2 Вимірювання температури в трансформаторах
3.2 Вимірювання ковзання машин змінного струму
3.3 Вимірювання рівня шуму та вібрації під час випробувань електричних машин і трансформаторів
3.3.1 Вимірювання вібрації
3.3.2 Методи вимірювання рівня шуму та вібрації електричних машин
3.3.3 Особливості вимірювання рівня шуму трансформаторів
Контрольні запитання
4. Випробування трансформаторного масла
4.1 Види випробувань трансформаторного масла
4.2 Визначення пробивної напруги масла при частоті 50 Гц
4.3 Визначення тангенса кута діелектричних втрат
4.4 Фізико-хімічне оцінювання стану трансформаторного масла
Контрольні запитання
5. Види навантаження при випробуваннях електричних машин та трансформаторів
5.1 Метод безпосереднього навантаження електричних машин і трансформаторів без видачі енергії в мережу
5.2 Метод безпосереднього навантаження електричних машин і трансформаторів з видачею енергії в мережу
5.3 Метод взаємного навантаження електричних машин і трансформаторів
5.4 Метод непрямого навантаження електричних машин
Контрольні запитання
6. Особливості випробувань трансформаторів і окремих видів електричних машин
6.1 Випробування трансформаторів на стійкість під час раптового короткого замикання
6.2 Визначення зони безіскрової роботи машин постійного струму
6.3 Визначення індуктивних опорів та постійних часу обмоток синхронних машин
6.4 Випробування на короткочасне перевантаження й методи визначення максимального обертового моменту асинхронних двигунів
6.5 Загальна характеристика випробувань на надійність
Контрольні запитання
Література
Додаток А
Програма випробувань електричних машин і трансформаторів
Додаток Б
Випробувальні напруги для електричних машин і трансформаторів
Додаток В.
Допустимі значення рівнів шуму та вібрації для електричних машин і трансформаторів
Додаток Г
Словник найбільш використовуваних термінів