ЗМІСТ

ВСТУП

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

1 ІСТОРІЯ, ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

2 ЛЮДИНА ЯК ДЖЕРЕЛО БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    2.1 Поняття біопотенціалів. Сигнали серцево-судинної системи БМА

        2.1.1 Електрокардіограма

        2.1.2 Фонокардіограма

        2.1.3 Реограма

        2.1.4 Реокардіограма

        2.1.5 Реогепатограма

        2.1.6 Реовазограма

        2.1.7 Механокардіограма

        2.1.8 Езофагокардіограма

        2.1.9 Балістокардіограма

        2.1.10 Динамокардіограма

        2.1.11 Ехокардіограма

        2.1.12 Сфігмограма

    2.2 Сигнали головного мозку

        2.2.1 Електрокардіограма

        2.2.2 Фонокардіограма

        2.2.3 Реограма

    2.3 Сигнали м’язової системи

    2.4 Спірографія

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОДАННЯ БІОСИГНАЛІВ В БІОМЕДИЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

4 СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

5 МЕТОДИ КОНСТРУЮВАННЯ БМА

6 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ: ОЗНАЧЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЕТАПИ ПОБУДОВИ

7 БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ

8 ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ ЛЮДИНИ І БМА

9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

10 МЕДИЧНА АПАРАТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

    2.1 Прилади для вимірювання артеріального тиску

    2.2 Електронні термометри для вимірювання температури тіла

11 БІОМЕДИЧНА АПАРАТУРА ВИСОКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ

    2.1 Магніторезонансна томографія

    2.2 Спіральна комп’ютерна томографія

    2.3 Ультразвукові сканери

    2.4 Ендоскопічна ультрасонографія

12 БІОМЕДИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

    2.1 Фізичні основи електропунктурної діагностики

    2.2 Електропунктурна (ЕП)-терапія на постійному струмі

    2.3 ЕП-терапія низькочастотними сигналами

    2.4 ЕП-діагностика

13 СУЧАСНІ ТЕЛЕМЕДИЧНІ СИСТЕМИ

    2.1 Структура телемедичної системи

    2.2 Телемедичні апаратно-програмні комплекси

    2.3 Мобільні телемедичні комплекси

14 ПОЛІГРАФИ АБО "ДЕТЕКТОРИ БРЕХНІ"

    2.1 Поліграфи: історія, сучасний стан, перспективи розвитку

    2.2 Базовий опитувальник для перевірок на поліграфі

15 ЛАЗЕРНІ БІОМЕДИЧНІ СИСТЕМИ

    2.1 Принципи лазерної діагностики

    2.2 Лазерна літотріпсія

    2.3 Лазери в хірургії

    2.4 Лазерно-люмінесцентна діагностика

    2.5 Техніка безпеки при роботі з лазерами

ПІСЛЯМОВА

ГЛОСАРІЙ

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А Перелік керівників кафедр та інших структурних підрозділів ВНЗ України, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей БТМАС, фізична та біомедична електроніка, медичне приладобудування і напрямку «Біомедична інженерія»