Зміст

Вступ
1 Організація виконання бакалаврської дипломної роботи
2 Структура БДР
3 Основні положення щодо оформлення пояснювальної записки та графічної частини
3.1 Оформлення текстової частини
3.1.1 Заголовки
3.1.2 Нумерація
3.1.3 Правила написання тексту
3.1.4 Титульний аркуш
3.1.5 Індивідуальне завдання
3.1.6 Зміст
3.1.7 Анотація
3.1.8 Вступ
3.1.9 Основна (технічна) частина
3.1.9.1 Оформлення посилань
3.1.9.2 Оформлення формул
3.1.9.3 Оформлення рисунків
3.1.9.4 Оформлення таблиць
3.1.10 Висновки
3.1.11 Список літературних джерел. Форми запису
3.1.12 Додатки
3.2 Оформлення графічної частини
3.2.1 Загальні положення
3.2.2 Типи схем
3.2.3 Правила виконання електричних схем
3.2.3.1 Схема електрична структурна
3.2.3.2 Схема електрична функціональна
3.2.3.3 Схема електрична принципова
3.2.3.4 Схема підключення, загальна схема та схема розташування
3.2.4 Правила виконання схем автоматизації
3.2.4.1 Схема автоматизації структурна
3.2.4.2 Схема автоматизації функціональна
Додаток А (обов'язковий) Титульний аркуш до бакалаврської дипломної роботи
Додаток Б (обов'язковий) Індивідуальне завдання
Додаток В (довідковий) Критерії оцінок БДР