ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
→ Вперед

Cover

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни

«Спеціальні процеси та машини обробки тиском»

для студентів напряму підготовки «магістр» спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування»

Уклад.  Р. Д. Іскович-Лотоцький, Є. І. Івашко. –  Вінниця : ВНТУ, 2017. – 77 с.

У даних методичних вказівках до виконання практичних занять наводяться основні рекомендації до вивчення, підготовки та проведення вищезгаданих практичних занять з дисципліни «Спеціально процеси і машини обробки тиском».

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Практичне заняття № 1 – Аналіз структурних та функціональних зв'язків у технологічному комплексі 4
Практичне заняття № 2 – Проектування робочого процесу технологічного комплексу 8
Практичне заняття № 3 – Синтез принципових та конструктивних схем вібропресового обладнання на основі методів структурно-морфологічного аналізу 21
Практичне заняття № 4 – Методика розрахунку параметрів робочих режимів віброударного пресування 30
Практичне заняття № 5 – Інерційні вібропрес-молоти ІВПМ 35
Практичне заняття № 6 – Напівавтоматичні установки на базі ІВПМ 49
Практичне заняття № 7 – Спеціальні прес-форм для віброударного пресування  53
Практичне заняття № 8 – Система програмного керування для ІВПМ 57
Практичне заняття № 9 – Спеціалізоване пресове обладнання на базі гідроімпульсного приводу ІВПМ 62
Список використаної літератури 72