Зміст

ВСТУП
Практична робота № 1
Нормативи проектування виробничо-технічної бази втотранспортних підприємств
Практична робота № 2
Розрахунок виробничої програми з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств
Практична робота № 3
Розрахунок обсягів робіт з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств
Практична робота № 4
Визначення чисельності працюючих автотранспортних підприємств
Практична робота №5
Розрахунок кількості постів і потокових ліній
Практична робота №6
Потік вимог та нормативи проектування виробничо-технічної бази станцій технічного обслуговування автомобілів
Практична робота №7
Розрахунок виробничої програми та обсягів робіт станції технічного обслуговування автомобілів
Практична робота №8
Розрахунок площ виробничо-складських приміщень
Практична робота №9
Технологічний розрахунок заправочних станцій
Практична робота №10
Технологічний розрахунок пасажирських вокзалів
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додатки