ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

1 Захист ліній від блискавки.

1.1 Статистичні характеристики параметрів блискавки.

1.2 Задачі та критерії захисту ліній від блискавки.

1.3 Число відключень повітряної лінії під час удару блискавки у фазні проводи

1.4 Число відключень ПЛ під час зворотних перекриттів з опори на лінію

1.5 Число відключень під час оборотного перекриття з троса на провід

1.6 Число відключень під час ударів блискавки поблизу лінії

1.7 Блискавкозахист ПЛ різних класів напруг.

2 Блискавкозахист підстанцій.

2.1 Завдання і критерії блискавкозахисту підстанції

2.2 Захист від прямих ударів блискавки.

2.3 Захист підстанцій від хвиль, що набігають із лінії електропередачі

2.4. Блискавкозахист підстанцій різних класів напруги.

2.5 Блискавкозахист електричних машин.

3 Внутрішні перенапруги та їх обмеження.

3.1 Аналітичні методи дослідження перенапруг.

3.1.1 Системи відносних одиниць при розрахунках перенапруг в електричних системах.

3.1.2 Перехідний процес в r, х, b коливальному контурі, прототипі досліджуваних електричних систем.

3.1.3 Метод симетричних складових в розрахунках комутаційних перенапруг 

3.1.4 Параметри розрахункових схем по каналах прямої і нульової послідовностей 

3.2 Схеми заміщення ліній електропередачі

3.3 Підвищення напруги на здорових фазах при однофазних замиканнях 

3.4 Основні складові внутрішніх перенапруг і їх розрахункові коефіцієнти 

4 Експериментальні дослідження внутрішніх перенапруг в діючих мережах 

4.1 Вимірювання внутрішніх перенапруг в діючих мережах. Інформаційно-діагностичний комплекс Регіна.

4.2 Фізичні моделі для дослідження внутрішніх перенапруг.

4.3 Розрахунок перехідних процесів на ПК.

5 Комутаційні перенапруги в електричних системах.

5.1 Перенапруги при включенні лінії

5.2 Перенапруги при відключенні ненавантаженої лінії з повторними пробоями 

5.3 Перенапруги під час повторного включення лінії

5.4 Відновлювальні напруги при відключенні коротких замикань.

5.5 Комутаційні перенапруги і відновлювальні напруги при розриві електричної передачі в асинхронному режимі

5.6 Особливості розвитку комутаційних перенапруг з урахуванням хвильових процесів по лініях.

5.7 Перенапруги при відключенні ненавантажених трансформаторів та реакторів 

5.8 Ударний коефіцієнт при комутаціях.

5.9 Міжфазні комутаційні перенапруги.

5.10 Обмеження комутаційних перенапруг.

5.10.1 Шунтувальні опори у вимикачах двоступеневої дії

5.10.2 Розрядники для обмеження комутаційних перенапруг.

5.10.3 Вплив реакторів і трансформаторів напруги на розвиток комутаційних перенапруг.

6. Перенапруги при замиканнях на землю.

6.1 Нестійке горіння заземлюючої дуги і розвиток перенапруг.

6.2 Розвиток перенапруг при перемежованому дуговому замиканні на землю в трифазній мережі з ізольованою нейтраллю.

6.3 Перенапруги при перемежованому дуговому замиканні на землю і обриві проводу.

6.4 Перенапруги при перемежованому дуговому замиканні на землю в мережі з дугогасильною котушкою.

ЛІТЕРАТУРА.

Словник найбільш вживаних термінів.