Зміст

Лабораторна робота № 1. Двигун. Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми
Лабораторна робота № 2. Двигун. Системи охолодження і мащення
Лабораторна робота № 3. Двигун. Система живлення бензинового двигуна
Лабораторна робота № 4. Двигун. Система живлення дизеля
Лабораторна робота № 5. Двигун. Система живлення двигуна газовим паливом
Лабораторна робота № 6. Двигун система запалювання
Лабораторна робота № 7. Електрообладнання автомобіля. Джерела струму
Лабораторна робота № 8. Електрообладнання автомобіля Споживачі електричної енергії
Лабораторна робота № 9. Трансмісія. Загальна будова Зчеплення
Лабораторна робота № 10. Трансмісія. Механічна та автоматизована коробка передач
Лабораторна робота № 11. Трансмісія. Гідромеханічна коробка передач. Коробка передач з варіатором
Лабораторна робота № 12. Трансмісія. Карданна передача. Головна передача, диференціал
Лабораторна робота № 1З. Трансмісія повнопривідних автомобілів
Лабораторна робота № 14. Ходова частина автомобіля. Кузов. Кабіна
Лабораторна робота № 15. Рульове керування
Лабораторна робота № 16. Гальмівне керування
Література

 

 

 

 

 

Курс "Автомобілі. Частина 1 "Основи конструкції автомобілів" - перша із спеціаль¬них дисциплін, що визначають профіль інженера-автомобіліста. В ній автомобіль розглядається як цільний об'єкт, вивчаються всі його типи і різновиди. Особлива увага приділяється їхньому по¬рівняльному аналізу. Тому цей курс є базовим для всіх наступних, так як в них автомобіль розглядається вже не в цілому, а окремі його частини.

В основі курсу лежить вивчення не однієї або кількох моделей автомобіля, а вивчення загальних принципів його конструкції.

ІІри виконанні лабораторних робіт студенти знайомляться з різ-ними моделями сучасних автомобілів за допомогою макетів автомо¬білів в зборі, макетів агрегатів і вузлів, плакатів, альбомів, учбових посібників, заводських інструкцій по експлуатації і т.і.

Приступаючи до виконання кожного завдання спочатку рекомен-дується ознайомитись зі змістом відповідного розділу даних мето¬дичних вказівок, де викладено зміст роботи і дано методичні вка¬зівки до її виконання.

При вивченні особливостей конструкції якого-небудь агрега¬ту слід визначити склад і будову цієї конструкції, призначення кожного його елемента і їх взаємодію між собою, а також техноло¬гію виготовлення деталей.

По кожній роботі студент складає звіт, обсяг якого залежить від змісту роботи і варіанту, який для кожного студента видає викладач.