ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ

Практикум містить стислі теоретичні положення курсу «Фінансовий аналіз та звітність», а також приклади розв’язання задач, особливі вказівки щодо аналізу показників та детальні пояснення у розрізі основних тем курсу. Практикум буде корисним передусім студентам, що вивчають курс «Фінансовий аналіз та звіт-ність», а також всім бажаючим.


Автори:

Б. Є. Грабовецький
І. В. Шварц

Рецензенти:

О. О. Прутська, доктор економічних наук, професор
В. В. Зянько, доктор економічних наук, професор
О. А. Сметанюк, кандидат економічних наук, доцент