Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч.2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч. 2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики». Ч. 2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання / Уклад. П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк. − Вінниця : ВНТУ, 2016. – 49 с. У другій частині методичних вказівок подаються короткі теоретичні відомості та практичні завдання з основ регресійного аналізу, дисперсійного аналізу та основи теорії випадкових процесів, наведені програма дисципліни, варіанти завдань, приклади розв’язування типових задач та рекомендації до виконання контрольної роботи. Для полегшення самостійного виконання завдань наводиться список рекомендованої літератури. Призначений для студентів всіх форм навчання нематематичних спеціальностей, які вивчають дисципліни «Спецглави математики», «Теорія ймовірностей та математична статистика» та інші.


Рецензенти:

С. М. Довгалець, кандидат технічних наук, доцент
В. П. Штовба, доктор технічних наук, професор