Зміст

Список умовних скорочень

Передмова

Розділ 1 ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА АСУ

1.1 Система та її властивості

1.2 Керування

1.3 Інформація в АСУ

1.4 Характерні алгоритми оптимального керування електричними режимами

1.5 Системний підхід при керуванні технічними системами

1.6 Ієрархія та підсистеми АСУ

1.7 Структура енергетичних підсистем АСУТП

1.8 Принципи створення енергетичних підсистем АСУТП промпідприємств

1.9 Загальна характеристика задач керування нормальними режимами систем електропостачання

1.10 Задачі електроремонту, що можуть бути автоматизовані

1.11 Загальна характеристика задач навчання енергоперсоналу промислового підприємства

Контрольні завдання для самопідготовки

Література до розділу 1

Розділ 2. ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

2.1 Загальні положення

2.2 Аналіз можливих способів керування несиметрією режиму

2.3 Критерії керування несиметричним режимом електричної мережі

2.4 Керування рівнем несиметрії в динамічних режимах мережі як задача оптимального керування

2.5 Особливості постановки та розв’язування задач оптимізації несиметричних режимів електромережі

2.6 Математична модель керування при внутрішньому симетруванні навантажень

2.7 Математичні моделі керування за допомогою СП

Контрольні завдання для самопідготовки

Література до розділу 2

Розділ 3 ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

3.1 Загальні положення

3.2 Формулювання задачі керування реактивною потужністю як задачі оптимального керування

3.3 Математичні моделі оптимальної компенсації реактивних Навантажень

3.4.1 Енергетична суть задачі

3.4.2 Математичні моделі керування режимами в системі електропостачання шляхом підвищення ефективності технологічних БСК

Контрольні завдання для самопідготовки

Література до розділу 3

Розділ 4 ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ

4.1 Загальні положення

4.2 Синтез оптимального групового графіка навантажень

4.2.1 Критерії оцінювання нерівномірності групового графіка навантажень

4.2.2 Розрахунки зсувів для індивідуальних графіків навантаження

4.3 Обмеження навантаження несиметричних електроприймачів при дефіциті потужності в енергосистемі

Контрольні завдання для самопідготовки

Література до розділу 4


Додаток А – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ В ЕНЕРГОНОРМУВАННІ

Додаток Б – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ КІЛЬКІСТЮ ПРАЦЮЮЧИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ГПП

Додаток В – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕАКТИВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Додаток Г – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОБЛАДНАННЯ

Додаток Д – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПОСТАНОВКИ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМИ РЕЖИМАМИ

Додаток Е – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6. ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРИЧНИМИ РЕЖИМАМИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Додаток Ж – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7. КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРІЄЮ РЕЖИМУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРО- ПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Додаток И – Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8. СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ГРУПОВОГО ГРАФІКА НАВАНТА- ЖЕННЯ ГРУПИ ОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ

Література