ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад → Вперед

Cover

Теоретична механіка. Кінематика

Організація самостійної роботи студентів

Навчальний посібник

Уклад.  [Огородніков В. А., Федотов В. О., Губанов А. В., Віштак І. В.] – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 85 с.

В навчальному посібнику наведені тестові завдання вхідного контролю із загальної фізики (розділ «Механіка») та тестові завдання для самоконтролю теоретичних знань студентів з відповідями (розділ «Кінематика»), сім комплектів завдань до різних тем практичних занять з кінематики точки та тіла. Кожний комплект має 30 однотипних задач з відповідями. Для студентів денної та заочної форм навчання.

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

1 – Тестові завдання вхідного контролю з дисципліни «Загальна фізика» (розділ «Кінематика») 4
2 – Тестові завдання з кінематики 17
3 – Задачі поточного та модульного контролю практичних знань студентів 27
3.1 – Рівняння руху точки 27
3.2 – Кінематичне дослідження руху точки 33
3.3 – Кінематика поступального та обертального рухів тіла 38
3.4 – Швидкість та прискорення точок плоского механізму 44
3.5 – Складний рух точки 52
3.6 – Сферичний рух тіла 60
3.7 – Складний рух тіла 67
4 – Відповіді 75
4.1 – Тестові завдання вхідного контролю з дисципліни «Загальна фізика» (розділ «Кінематика») 75
4.2 – Тестові завдання з кінематики 75
4.3 – Рівняння руху точки 76
4.4 – Кінематичне дослідження руху точки 78
4.5 – Кінематика поступального та обертального рухів тіла 80
4.6 – Швидкість та прискорення точок плоского механізм 81
4.7 – Складний рух точки 82
4.8 – Сферичний рух тіла 82
4.9 – Складний рух тіла 83
5 – Список літератури 84