ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
→ Вперед

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни

Електронний навчальний посібник

В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова

В електронному навчальному посібнику наведено питання для самостійного контролю знань студентів, задачі, тестові завдання, словник термінів. Електронний навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. – Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 2. – Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 3. – Формування власного капіталу підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 4. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 5. – Аналіз платоспроможності та ліквідності діяльності підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 6. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 7. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 8. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 9. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Тема 10. – Внутрішні джерела фінансування підприємства

Тестові завдання для самоконтролю

Оцініть правильність тверджень (так, ні)

Типові приклади розв’язування задач

Задачі для самостійного розв’язування

Словник термінів

Список рекомендованої літератури