Економіка підприємства
Практикум

Економіка підприємства
Практикум

Практичні заняття, що містяться у навчальному посібнику, складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно, та питань для проведення самоконтролю знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва», «Основи економіки та організації виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Організація виробництва».


Автори:

А. О. Азарова
Л. О. Нікіфорова

Рецензенти:

Н. Б. Кирич, доктор економічних наук, професор
Н. В. Поліщук, доктор економічних наук, професор
Г. М. Филюк, доктор економічних наук, професор

Зміст