ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад → Вперед

Cover

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни
"ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА"

для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дискретна математика»  / Уклад. Н. Р. Кондратенко, О. О. Снігур. – Вінниця:  ВНТУ, 2018. – 60 с.

Методичні вказівки призначені для надання допомоги при виконанні самостійної роботи з дисципліни "Дискретна математика", дано рекомендації щодо коректного розв’язання задач з самостійної роботи.

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Вступ  4
Лекція № 1 – Нечіткі множини типу 1  9
1.1 - Основні відомості. Операції над нечіткими множинами типу 1 9
1.2 – Нечіткі логічні системи типу 1 13
1.3 – Методи побудови нечітких логічних систем типу 1 20
1.4 – Нечіткий логічний висновок в системах на основі нечітких множин типу 1 28
1.5 – Нечіткі множини в задачах інтелектуального аналізу даних 30
Data Mining. Методи кластеризації 30
Методи нечіткої кластеризації  35
Лекція № 2 – Нечіткі множини типу 2 40
2.1 Основні відомості 40
2.2 Нечіткі логічні системи типу 2 41
2.3 Побудова нечітких логічних систем типу 2 43
2.4 Нечіткий логічний висновок в системах на основі інтервальних
нечітких множин типу 2 (алгоритм Карніка-Менделя)
45
2.5 Інтервальні нечіткі множини в задачі кластеризації 50
3 Список рекомендованої літератури 63