Зміст

Передмова    

 

Розділ 1 Функції алгебри логіки та їх основні властивості    

1.1 Основні поняття теорії елементарних функцій алгебри логіки    

1.2 Основні закони алгебри логіки та їх використання для подання одних функцій логіки через інші    

1.3 Основні властивості функцій алгебри логіки    

1.4 Вправи для самостійної роботи. Використання середовища Microsoft Excel    

1.5 Контрольні питання    

 

Розділ 2 Форми подання функції алгебри логіки    

2.1 Досконала диз’юнктивна нормальна форма    

2.2 Досконала кон’юнктивна нормальна форма    

2.3 Способи переходу від нормальної до досконалої форми логічної функції    

2.4 Функціонально повні системи булевих функцій    

2.5 Вправи для самостійної роботи. Використання середовища Microsoft Excel     

2.6 Контрольні питання    

 

Розділ 3 Методи мінімізації логічних функцій    

3.1 Метод Квайна    

3.2 Метод Квайна-Мак-Класкі    

3.3 Метод Блейка-Порецького    

3.4 Метод Нельсона    

3.5 Метод карт Карно-Вейча    

3.6 Мінімізація кон’юнктивних нормальних форм    

3.7 Мінімізація в базисах І-НЕ та АБО-НЕ    

3.8 Мінімізація не повністю визначених функцій алгебри логіки    

3.9 Мінімізація систем булевих функцій    

3.10 Вправи для самостійної роботи    

3.11 Контрольні питання    

 

Розділ 4 Індивідуальні завдання. Використання середовища Mathcad   

 

Список використаної та рекомендованої літератури    

 

Глосарій    

 

Додаток А. Тестові завдання    

 

Додаток Б. Прикладна задача теорії графів