ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
→ Вперед

Cover

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

CАМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

«Навчальний посібник»

Уклад.  І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 186 с.

У посібнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.

Кожна тема містить короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, а також матеріал для самостійного контролю здобутих знань у вигляді контрольних питань, задач і тестів.

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Вступ 4
Зміст дисципліни 5
Тема 1    Підприємство як економічний суб’єкт господарювання 10
Тема 2    Основні засоби підприємства 19
Тема 3    Нематеріальні ресурси та активи підприємства 34
Тема 4    Оборотні засоби підприємства 43
Тема 5    Організація виробництва на підприємстві 54
Тема 6    Виробничий процес та його раціональна організація на підприємстві 68
Тема 7    Виробнича програма та виробнича потужність підприємства 78
Тема 8    Організація праці персоналу підприємства 93
Тема 9    Оплата праці на підприємстві 108
Тема 10   Витрати виробництва та собівартість продукції (послуг) 121
Тема 11   Ціни та ціноутворення в умовах конкуренції 131
Тема 12   Якість та конкурентоспроможність продукції (послуг) 142
Тема 13   Інноваційні та інвестиційні процеси на підприємстві 156
Тема 14   Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства                                                      168
Словник економічних термінів 179
Використана та рекомендована література 182