Т. Б. Буяльська, М. Д. Прищак, Л. А. Мацко
ЗМІСТ
Передмова
Розділ І
Виховна робота у Вінницькому національному технічному університеті
1.1. Системність та цілісність – основа виховної роботи у Вінницькому національному технічному університеті
1.2. Виховна робота інституту кураторів академічних груп
Розділ ІІ
Методичні рекомендації кураторам академічної групи
2.1. Організація роботи кураторів
2.1.1. Організаційно-виховні технології забезпечення ефективності роботи кураторів
2.1.2. Положення про Об'єднання кураторів та наставників студентських груп ВНТУ
2.1.3. Рекомендації кураторам щодо організації виховної роботи в студентській академічній групі
2.1.3.1. Організаційні форми реалізації мети та завдань виховної роботи куратора
2.1.3.2. Планування виховної роботи в студентській академічній групі
2.1.3.3. Орієнтовний перелік тем кураторських годин
2.1.3.4. Орієнтовний перелік тем загальнофакультетських кураторських годин
2.1.4. Інформаційний лист на допомогу студентам
2.1.5. Оцінювання роботи кураторів академгруп
2.2. Робота кураторів з адаптації студентів в умовах університету
2.2.1. Теоретико-психологічні основи адаптації студентів першого курсу до навчально-виховного процесу
2.2.2. Організація роботи куратора з адаптації студентів
2.3. Методико-психологічне забезпечення роботи кураторів
2.3.1. Психологічна культура куратора
2.3.2. Психологічні засади роботи кураторів
2.3.3. Організація психологічного супроводу роботи кураторів у Вінницькому національному технічному університеті
2.3.4. Методичні матеріали для роботи кураторів
2.3.4.1. Дослідження психологічних властивостей особистості
2.3.4.2. Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі
2.3.4.3. Соціально-адаптаційна практична робота
Розділ ІІІ
Інформативно-просвітницькі матеріали на допомогу в роботі кураторів
3.1. Традиційні культурно-просвітницьких заходи, які проводяться в університеті
3.2. Клуб ВНТУ
3.3. Центр культурології та виховання студентів. Художні музеї ВНТУ
3.4. Фізичне виховання студентської молоді
3.5. Бібліотека університету
3.6. Служба психологічної підтримки
3.7. Лабораторія соціологічних досліджень
3.8. Система Студентського самоврядування
3.8.1. Студентська рада університету
3.8.2. Профспілкова організація студентів університету
3.8.3. Загін для підтримання порядку в університеті
3.8.4. Інтелектуальне товариство "Баюн"
3.9. Культурно-мистецькі заклади міста Вінниці
Список використаної та рекомендованої літератури
Додатки
Додаток А. Витяг із Закону України "Про освіту"
Додаток Б. Витяг із Закону України "Про вищу освіту"
Додаток В. Витяг з Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття)
Додаток Г. Витяг з Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти
Додаток Д. Витяг з Постанови Президії Академії педагогічних наук України та Вченої Ради Вінницького національного технічного університету "Про гуманітарну складову в змісті інженерної освіти"