Зміст

Перелік умовних скорочень

 

Вступ

 

1 Роль інтелекту в наукових дослідженнях

Контрольні запитання

 

2 Інтелектуальна власність (ІВ): об’єкти і права на неї

2.1 Класифікація об’єктів права ІВ

2.2 Об’єкти промислової власності

2.3 Нетрадиційні об’єкти ІВ

2.4 Об’єкти авторського права і суміжних прав

2.5 Суб’єкти права інтелектуальної власності

2.6 Система законодавства України про інтелектуальну власність

2.7 Державна система правової охорони ІВ

Контрольні запитання

 

3 Оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності

3.1 Поняття “ноу-хау” і ліцензії

3.2 Укладання ліцензійного договору

3.3 Оцінка вартості об'єктів інтелектуальної вартості

Контрольні запитання

 

4 Патентний захист інтелектуальної власності

4.1 Права і обов’язки патентовласника

4.2 Критерій патентоспроможності – “новизна”

4.3 Критерій патентоспроможності – “винахідницький рівень”

4.4 Критерій патентоспроможності – “промислова застосовність”

4.5 Об’єми винаходів

4.6 Державна експертиза винаходів

Контрольні запитання

 

5 Оформлення матеріалів заявки на винахід або корисну модель

Контрольні запитання

 

6 Власник прав на інтелектуальну власність: права і обов’язки

6.1 Як правильно кваліфікувати порушення прав

6.2 Відповідальність за порушення прав

6.3 Захист прав власника

Контрольні запитання

 

7 Правова охорона програмного забезпечення в Україні

7.1 Ознаки ліцензійності і “контрафактності” програмного забезпечення

7.2 Порядок купівлі ліцензійного програмного забезпечення

7.3 Закон про захист програм для ЕОМ і баз даних

7.4 Основні критерії оцінки програмного забезпечення

7.5 Закон про захист топології інтегральних мікросхем (ІМС)

7.5.1 Надання прав на топографію ІМС

7.5.2 Порядок реєстрації топографії ІМС

7.5.3 Захист прав власника топографії ІМС

Контрольні запитання

 

8 Знак “копірайт” і межі його прояву

8.1 Захист інтелектуальної власності

8.2 Історія копірайта в США

Контрольні запитання

 

9 Цитування чужих робіт

9.1 Правила цитування та посилання на використані джерела при написанні дисертацій

Контрольні запитання

 

10 Некласичний погляд на інтелектуальну власність

Контрольні запитання

 

Післямова

 

Додаток А Договір про захист комерційної інформації (про конфіденційність)

 

Додаток Б Ліцензійний договір про використання ноу-хау

 

Додаток В Договір купівлі-продажу ноу-хау

 

Додаток Г Оформлення і подання документів на отримання ліцензій, їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій

 

Додаток Д Оформлення заявки на видачу охоронного документа

 

Бібліографічний опис

 

Глосарій