Зміст

Вступ
Лекція №1 Підприємство і підприємництво
Лекція №2 Основні фонди підприємства
Лекція №3 Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства
Лекція №4 Персонал підприємства і продуктивність праці
Лекція №5 Мотивація та управління персоналом
Лекція №6 Оплата праці на підприємстві
Лекція №7 Якість і конкурентоспроможність продукції
Лекція №8 Собівартість продукції та витрати підприємства.
Лекція №9 Система «direct-costing»
Лекція №10 Види та методи встановлення цін
Лекція №11 Інвестиційна діяльність підприємства
Лекція №12 Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність
Лекція №13 Фінансова звітність підприємств
Лекція №14 Суть і основні завдання фінансової діяльності підприємства
Лекція №15 Реструктуризація, банкрутство, санація та ліквідація підприємства
Список використаної літератури
Глосарій