В.О.Краєвський
Вінницький державний технічний університетЧастина 1