І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович

 

 
 
ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
 
ЗМІСТ
 
  Передмова  
  Вступ          
  1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ  
    1.1 Земля у космічному просторі  
    1.2 Фізичні особливості Землі  
  2 ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ  
    2.1 Мінерали, їх фізичний стан та будова  
    2.2 Фізичні властивості мінералів  
    2.3 Опис та визначення мінералів  
          2.3.1 Мінерали з твердістю до 2 включно (дряпаються нігтем)  
          2.3.2 Мінерали з твердістю від 2 до 5 включно          
          2.3.3 Мінерали з твердістю більше 5 (дряпають скло)  
  3 ГІРСЬКІ ПОРОДИ  
    3.1 Походження та класифікація гірських порід     
    3.2 Структура та текстура гірських порід  
    3.3 Магматичні гірські породи  
    3.4 Опис та визначення магматичних гірських порід       
          3.4.1 Кислі та ультра кислі породи  
          3.4.2 Середні породи     
          3.4.3 Основні породи     
          3.4.4 Ультраосновні породи   
    3.5 Осадові гірські породи  
          3.5.1 Походження, склад та класифікація осадових гірських порід      
          3.5.2 Форми залягання осадових порід    
    3.6 Опис та визначення осадових гірських порід  
          3.6.1 Уламкові гірські породи                   
          3.6.2 Глинисті породи   
          3.6.3 Органічні породи  
          3.6.4 Хімічні породи      
    3.7 Метаморфічні гірські породи          
    3.8 Гірські породи в будівництві  
  4 ГЕОЛОГІЧНИЙ ЧАС ТА ВІК ГІРСЬКИХ ПОРІД          
    4.1 Методи визначення віку гірських порід   
    4.2 Геологічна хронологія  
  5 ВОДА В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ          
    5.1 Види води в гірських породах         
    5.2 Класифікація та характеристика підземних вод          
    5.3 Режим підземних вод     
    5.4 Фізико-хімічні характеристики підземних вод  
    5.5 Рух підземних вод         
    5.6 Приплив води до водозабірних свердловин      
    5.7 Боротьба з підземними водами при зведенні та експлуатації споруд    
  6 ТЕКТОНІКА ЗЕМНОЇ КОРИ (ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ)  
    6.1 Поняття про природні геологічні процеси        
    6.2 Тектонічний рух   
    6.3 Геологічні структури     
    6.4 Тектоніка літосферних плит   
    6.5 Землетруси  
  7 ЗОВНІШНІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ  
    7.1 Вивітрювання       
    7.2 Геологічна діяльність вітру  
    7.3 Геологічна діяльність текучих вод  
          7.3.1 Геологічна робота поверхневих (делювіальних) вод  
          7.3.2 Геологічна робота рік    
    7.4 Геологічна діяльність морів, озер та боліт        
          7.4.1 Геологічна діяльність океанів та морів     
          7.4.2 Геологічна діяльність озер та боліт          
    7.5 Геологічна діяльність льодовиків    
          7.5.1 Льодовикові відклади              
          7.5.2 Водно-льодовикові і озерно-льодовикові відклади    
  8 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ       
    8.1 Ущільнення порід внаслідок збільшення тиску          
    8.2 Просідні явища в лесових ґрунтах  
    8.3 Набухання та зсідання (усадка) глин        
    8.4 Суфозія та карст   
          8.4.1 Механічна суфозія         
          8.4.2 Пливуни       
          8.4.3 Карст  
    8.5 Морозне здимання         
    8.6 Зсуви  
    8.7 Зрушення гірських порід  
  9 ОСНОВИ ГРУНТОЗНАВСТВА  
    9.1 Природа грунтів та їх склад  
    9.2 Фізичні характеристики грунтів      
    9.3 Будівельна класифікація грунтів  
    9.4 Будівельні властивості основних видів дисперсних грунтів  
  10 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ  
    10.1 Мета та задачі вишукувань  
    10.2 Види гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень  .         
    10.3 Склад та обсяг вишукувань  
    10.4 Вплив різних факторів на обсяг та зміст інженерно-геологічних вишукувань  
    10.5 Звіт про інженерно-геологічні вишукування. Геологічні карти та розрізи  
    10.6 Інженерно-геологічна експертиза  
  11 ПРИРОДНІ ВОДИ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА          
    11.1 Загальні відомості про охорону природних вод      
    11.2 Джерела і види забруднення природних вод  
    11.3 Гідрогеологічні умови організації зон санітарної охорони природних вод  
  12 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ І СПОСОБИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ     
    12.1 Властивості природних вод  
    12.2 Вимоги до якості води          
          12.2.1 Господарсько-питна вода      
          12.2.2 Виробничі води  
    12.3 Методи обробки природних вод   
    12.4 Охорона водоймищ від забруднень       
    12.5 Нормування  якості  природних  вод  водоймищ  питного, культурно-побутового і рибогосподарського призначення       
    12.6 Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод   
  13 ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЇХ ОБЕЗЗАРАЖУВАННЯ  
    13.1 Способи очищення стічних вод     
    13.2 Методи обеззаражування стічних вод  
    13.3 Лабораторно-технологічний контроль за роботою очисних споруд  
          13.3.1 Види та призначення аналізів  
          13.3.2 Система лабораторно-технологічної документації з обліку роботи споруд  
    13.4 Операції з лабораторно-технологічного контролю  
          13.4.1 Відбір та зберігання проб     
          13.4.2 Об’єм та періодичність виконання аналізів  
    13.5 Особливості очищення поверхневих стічних вод     
  14 ОСНОВИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ   
    14.1 Поняння про геоморфологію та її значення    
    14.2 Елементи і групи форм рельєфу    
    14.3 Походження форм рельєфу  
    14.4 Позитивні форми рельєфу    
    14.5 Негативні форми рельєфу     
    14.6 Порядок форм рельєфу  
    14.7 Рівнинний рельєф і його типи        
    14.8 Гірський рельєф  
  15 ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ТА Використання техногенно Забруднених земель     
    15.1 Поняття про охорону земель  
    15.2 Деградовані, малопродуктивні і порушені землі      
    15.3 Поняття рекультивації, меліорації та консервації земель  
    15.4 Рекультивація територій, порушених діяльністю людини  
         15.4.1 Класифікація порушених земель для рекультивації  
         15.4.2 Оцінка порушених територій за їхньою придатністю до рекультивації          
         15.4.3 Порядок здійснення рекультивації  
         15.4.4 Особливості рекультивації територій, порушених підземними гірськіми роботами
 
         15.4.5 Особливості рекультивації територій, порушених відкритими виробітками  
         15.4.6 Особливості рекультивації територій, порушених іншими видами робіт  
  Список рекомендованої літератури