З м і с т

 

Вступ                                                                                                                               

1.     Методи та алгоритми формування контурних зображень

  1.1.         Елементи графічних зображень

  1.2.         Методи та алгоритми формування векторів

  1.3.         Методи та алгоритми формування кривих другого порядку

      1.3.1.               Коло

      1.3.2.               Парабола

      1.3.3.               Гіпербола

      1.3.4.               Еліпс

   1.4.         Інтерполяція та апроксимація кривих довільного типу
      1.4.1.               Форми завдання кривих

      1.4.2.               Інтерполяційні методи Лагранжа та Ньютона

      1.4.3.               Апроксимація кривих методом Безьє

      1.4.4.               Сплайнова інтерполяція

   1.5.         Усунення ефекту аліазингу векторних границь полігонів
2.     Процедури машинної графіки
   2.1.         Афінні перетворення

   2.2.         Алгоритми відсікання векторів

   2.3.         Алгоритми відсікання тексту

   2.4.         Алгоритми заповнення областей, обмежених полігонами

3.     Методи побудови поверхонь
   3.1.         Представлення поверхні полігональною сіткою

   3.2.         Фактурні побудови

   3.3.         Формування параметричних бікубічних поверхонь

4.     Методи побудови реалістичних трьохвимірних зображень
   4.1.         Стадії побудови реалістичних зображень

   4.2.         Алгоритми тріангуляції

   4.3.         Основні моделі освітлення

   4.4.         Основні види перспективних зображень

   4.5.         Видалення невидимих частин зображень

   4.6.         Рендеринг Гуро та Фонга

   4.7.         Методи побіудови тіней

5.     Принципи відображення інформації
   5.1.         Растровий принцип відображення інформації

   5.2.         Векторний принцип відображення інформації

6.     Принципи побудови програмних засобів машинної графіки
   6.1.         Класифікація програмно-орієнтованих графічних мов

   6.2.         Основні підходи до розробки програмних засобів машинної графіки

   6.3.         Стандарти машинної графіки

7.     Реалізація інтерактивного режиму
   7.1.         Діалог і його основні характеристики

   7.2.         Психофізіологічні фактори взаємодії оператора з ЕОМ

   7.3.         Класифікація діалогових графічних систем

   7.4.         Програмна імітація пристроїв введення

8.     Обробка та формування графічних файлів
   8.1.         Робота з кольорами та напівтонами
      8.1.1.               Колір. Системи змішування кольорів

      8.1.2.               Палітри й оптимізація палітр

      8.1.3.               Апроксимація напівтонами

      8.1.4.               Методи псевдотонування

   8.2.         Основні режими занесення інформації в відеопам'ять

   8.3.         Стиснення графічних зображень

   8.4.         Коррекція графічних зображень

9.     Задачний практикум (2 частини)

                       

статистика посещений