ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад → Вперед

Cover

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА)
САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Частина 1
Навчальний посібник

«для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»»

Рекомендовано як електронне видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 12 від 30 березня 2017 р.)

Теоретична та прикладна механіка. (Технічна механіка) Самостійна та індивідуальна робота студентів. Частина 1: навчальний посібник / В. О. Федотов, І. В. Віштак, Т. І. Молодецька – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 107 с.

В навчальному посібнику наведені тестові завдання вхідного контролю з дисципліни «Вища математика», короткі теоретичні відомості та методичні вказівки до практичних занять та приклади виконання завдань: плоска система сил, побудова епюр внутрішніх зусиль в балках при плоскому згині, визначення поперечних перерізів балок при плоскому згині, кінематика точки, найпростіші рухи тіла, плоский рух тіла, динаміка точки, дослідження механічної системи з використанням метода кінетостатики. Для самостійної роботи наведені комплекти завдань до різних тем практичних занять. Кожний комплект має 30 однотипних задач.

Для студентів денної та заочної форм навчання.

ЗМІСТ

Лекція № 1. Вхідний контроль з дисципліни «Вища математика»  5
Лекція № 2. Плоска система сил 12
2.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 12
2.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Плоска система сил 14
2.3 Приклад виконання завдання 24
Лекція № 3. Побудова епюр внутрішніх зусиль 27
3.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 27
3.1.1 Внутрішні сили. Метод перерізів  27
3.1.2 Епюри внутрішніх зусиль 29
3.1.3 Диференціальні залежності між q, Q та M 30
3.1.4 Побудова епюр Q і М для балок 31
3.1.5 Приклад побудови епюр Q і М для балок 32
Лекція № 4. Розрахунок балок на міцність при плоскому згині 36
4.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 36
4.1.1 Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів 36
4.1.2 Розрахунок на міцність при плоскому згині 39
4.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Розрахунок балок на міцність при плоскому згині 40
Лекція № 5. Кінематика точки 43
5.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 43
5.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Кінематика точки 45
5.3 Приклад виконання завдання 46
Лекція № 6. Поступальний та обертальний рухи тіл 51
6.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 51
6.1.1 Поступальний рух твердого тіла 51
6.1.2 Обертальний рух твердого тіла 51
6.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Поступальний та обертальний рухи тіла 55
6.3 Приклад виконання завдання 63
Лекція № 7. Плоскопаралельний (плоский) рух тіла 65
7.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 65
7.1.1 Швидкості точок плоскої фігури 65
7.1.2 Прискорення точок плоскої фігури 66
7.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Плоский рух тіла 68
7.3 Приклад виконання завдання 75
Лекція № 8. Динаміка точки 79
8.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 79
8.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Динаміка точки 81
8.3 Приклад виконання завдання 82
Лекція № 9. Метод кінетостатики 88
9.1 Теоретичні відомості і методичні вказівки 88
9.1.1 Принцип Д’Аламбера 88
9.1.2 Принцип Д’Аламбера для матеріальної точки 88
9.1.3 Принцип Д’Аламбера для механічної системи 89
9.1.4 Головний вектор та головний момент сил інерції 90
9.2 Завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Принцип Д’Аламбера для механічної системи 91
9.3 Приклад виконання завдання 101
Список літератури 106