Наступна сторінка           Електронні посібники ВНТУ

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1 СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

1.1 Основні визначення. Класифікація систем числення

1.2 Непозиційні системи числення

1.3 Позиційні системи числення

1.3.1 Загальні визначення

1.3.2 Однорідні позиційні системи числення

1.3.3 Неоднорідні позиційні системи числення

1.3.4 Кодовані позиційні системи числення

1.4 Системи числення спеціального призначення

1.5 Позиційні системи числення з непостійною вагою розрядів

1.6 Символічні системи числення

1.7 Переведення чисел із однієї позиційної системи числення в іншу

1.7.1 Методи переведення

1.7.2 Переведення цілих чисел з однієї позиційної системи числення в іншу

1.7.3 Переведення правильних дробів з однієї позиційної системи числення в іншу

1.7.4 Переведення неправильних дробів

1.7.5. Переведення чисел із систем числення з кратними основами

1.7.6 Інші методи переведення чисел із однієї системи числення в другу

2 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПОЗИЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ

2.1 Вибір основи системи числення  для застосування в цифрових пристроях

2.2 Загальні правила виконання арифметичних операцій в системах числення з основою р

2.3 Доповнення в позиційних системах числення

2.4 Віднімання чисел без знаку за допомогою доповнення

2.4.1 Загальний підхід

2.4.2 Застосування доповнення до р

2.4.3 Застосування  доповнення до (р-1)

2.4.4 Загальні правила віднімання додатних чисел  за допомогою доповнення

3 ДВІЙКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ

3.1 Загальні визначення і правила

3.2 Інші варіанти двійкової системи числення

3.2.1 Двійкова система з цифрами 1,1

3.2.2 Надлишкова двійкова система

3.2.3 Основні правила роботи з двійковими числами

3.3 Форми подання двійкових чисел в цифрових системах

3.3.1 Загальні визначення

3.3.2 Подання чисел у формі з фіксованою комою

3.3.3 Подання чисел у формі з плаваючою комою

3.4 Точність подання чисел в цифрових пристроях

4 КОДИ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ

4.1 Загальні відомості

4.2 Прямий код

4.3 Обернений код

4.4 Доповняльний код

5 ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В КОДАХ

5.1 Основні поняття

5.2 Виконання операцій алгебраїчного додавання в прямому коді

5.3 Виконання операцій алгебраїчного додавання в оберненому коді

5.4 Виконання операцій алгебраїчного додавання в доповняльному коді

6 ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВА АРИФМЕТИКА

6.1. Додавання в прямих Д-кода

6.2 Додавання чисел в інверсних Д-кодах

6.3 Зсув Д-кодів

6.4 Множнення чисел в Д-кодах

6.5 Ділення чисел в Д-кодах

6.6 Переведення чисел в Д-кодах

7 КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ

7.1 Загальні положення

7.2 Вибір модуля для контролю

7.3 Контроль логічних операцій

7.4 Контроль арифметичних операцій

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ