ОРГАНІЧНА ХІМІЯ І ЕКОЛОГІЯ

Навчальний посібник

Частина 1

Теоретичні основи органічної хімії.

Аліфатичні і ароматичні вуглеводні та їх похідніНавчальний посібник включає теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Розглянуті методи добування, будова, фізичні і хімічні властивості насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів, а також їх функціональних похідних. Екологічні питання органічної хімії включають аналіз сучасного хімічного комплексу України, способи зне-шкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характе-ристику альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.

Автори:

А. П. Ранський

Рецензенти:

В. І. Марков, доктор хімічних наук, професор

В. І. Ткач, доктор хімічних наук, професор

В.Г. Петрук, доктор технічних наук, професор

Зміст


Передмова.

1. Теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук

1.1 Класифікація, номенклатура та ізомерія органічних сполук.

1.1.1 Предмет та особливості органічної хімії, як науки
1.1.2 Основні джерела органічної сировини в Україні
1.1.3 Класифікація органічних сполук
1.1.4 Номенклатура органічних сполук
1.1.5 Ізомерія органічних сполук.

1.2 Хімічний зв’язок в органічних сполуках.

1.2.1 Загальні положення утворення хімічного зв’язку
1.2.2 Гібридизація атомних орбіталей
1.2.3 Загальна характеристика ковалентного зв’язку.

1.3 Класифікація хімічних реакцій та реагентів. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках

1.3.1 Класифікація органічних реакцій за типом перетворень органічних сполук.
1.3.2 Класифікація органічних реакцій за типом розриву хімічних зв’язків.
1.3.3 Класифікація органічних реакцій за типом взаємодіючих реагентів.
1.3.4 Взаємний вплив атомів в молекулах.

2. Вуглеводні.

2.1 Алкани.

2.1.1 Класифікація. Ізомерія. Номенклатура.
2.1.2 Методи добування алканів.
2.1.3 Будова алканів.
2.1.4 Хімічні властивості алканів.
2.1.5 Екологічні питання

2.2 Циклоалкани (карбоциклічні сполуки).

2.2.1 Класифікація. Номенклатура. Ізомерія
2.2.2 Методи отримання циклоалканів.
2.2.3 Будова циклоалканів.
2.2.4 Хімічні властивості циклоалканів.
2.2.5 Екологічні питання

2.3 Алкени.

2.3.1 Класифікація. Номенклатура. Ізомерія.
2.3.2 Методи отримання алкенів.
2.3.3 Будова алкенів.
2.3.4 Хімічні властивості алкенів
2.3.5 Реакція полімеризації алкенів.
2.3.6 Екологічні питання

2.4 Алкіни.

2.4.1 Класифікація. Ізомерія. Номенклатура.
2.4.2 Методи добування алкінів
2.4.3 Будова алкінів
2.4.4 Хімічні властивості алкінів
2.4.5 Екологічні питання.

2.5 Алкадієни.

2.5.1 Класифікація. Номенклатура.
2.5.2 Методи добування алкадієнів.
2.5.3 Будова алкадієнів
2.5.4 Хімічні властивості алкадієнів
2.5.5 Екологічні питання

3 Ароматичні вуглеводні

3.1 Ароматичні сполуки (арени).

3.1.1 Класифікація. Номенклатура.
3.1.2 Ознаки ароматичності.
3.1.3 Будова ароматичних сполук. Критерії ароматичності .
3.1.4 Небензоїдні ароматичні сполуки.
3.1.5 Неароматичні та антиароматичні сполуки

3.2 Арени. Бензен та його похідні.

3.2.1 Класифікація. Номенклатура. Ізомерія.
3.2.2 Методи добування аренів.
3.2.3 Хімічні властивості аренів.
3.2.4 Екологічні питання.

3.3 Багатоядерні арени. Нафталін.,

3.3.1 Класифікація. Номенклатура.
3.3.2 Методи добування нафталіну.

3.3. Будова нафталіну.

3.3.4 Хімічні властивості нафталіну.
3.3.5 Екологічні питання.

4 Функціональні похідні органічних сполук.

4.1 Галогенопохідні вуглеводнів

4.1.1 Класифікація. Номенклатура
4.1.2 Методи добування галогенопохідних вуглеводнів
4.1.3 Характеристика зв’язків карбон–галоген С–Hal
4.1.4. Хімічні властивості вуглеводнів.
4.1.5 Екологічні питання

4.2 Спирти. Феноли.

4.2.1 Класифікація. Номенклатура
4.2.2 Методи добування спиртів та фенолів
4.2.3 Характеристика хімічних зв’язків у спиртах та фенолах
4.2.4 Хімічні властивості спиртів та фенолів
4.2.5 Екологічні питання

4.3 Етери (прості ефіри).

4.3.1 Класифікація. Номенклатура.
4.3.2 Методи отримання етерів.
4.3.3 Будова етерів.
4.3.4 Хімічні властивості етерів
4.3.5 Екологічні питання.

4.4 Сірковмісні сполуки.

4.4.1 Тіоспирти (тіоли, меркаптани)
4.4.2 Тіоетери (сульфіди)
4.4.3 Екологічні питання

4.5 Альдегіди та кетони.

4.5.1 Класифікація. Номенклатура.
4.5.2 Методи добування альдегідів та кетонів
4.5.3 Будова карбонільної групи.
4.5.4 Хімічні властивості альдегідів та кетонів.
4.5.5 Екологічні питання.

Словник термінівВінницький національний технічний університет